ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-38481040-4 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد- ميدان تختي- خيابان صاحب الزمان- بين صاحب الزمان 1 و 3 مراجعه نمایید.